Bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên hiện nay

Thứ sáu - 18/03/2016 08:45
Xã hội với những mối quan hệ phong phú, đa dạng và phức tạp đã buộc con người phải tạo ra những khả năng mới của mình để thích ứng với những mối quan hệ đó.
Bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên hiện nay

Bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên hiện nay

 Không chỉ có vậy, để tồn tại và phát triển trong thế giới này thì ngoài những kiến thức và sự hiểu biết của bản thân về những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… thì con người cần phải có những kỹ năng nhất định để đáp ững dược với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao và phức tạp của những mối quan hệ đó. Đối với thanh niên những chủ nhân tương lai của đất nước, lực lượng kế thừa sự nghiệp cách mạng của thế hệ cha anh trong lịch sử, vinh dự đã được Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu tin tưởng trao lá cờ bách chiến, bách thắng đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ của thành công, thì rất cần những kỹ năng sống để giải quyết những tình huống do thực tiễn đã,đang và sẽ đặt ra. 
 
Trong Từ điển Tâm lý học do Vũ Dũng chủ biên đã định nghĩa kỹ năng như sau: "Kỹ năng là năng lực vận dụng có kết quả tri thức về phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng". Như vậy, nói tới kỹ năng là nói tới hành động có mục đích. Nghĩa là, trong quá trình thực hiện hành động, bao giờ con người cũng hình dung ra kết quả hành động, cách thức để đạt tới kết quả đó. Kỹ năng được hình thành trên cơ sở các kiến thức cần thiết về mục đích, cách thức hành động, những điều kiện cần thiết để triển khai cách thức đó. Nhờ có kỹ năng mà con người mới thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách sáng tạo, đạt kết quả cao trong mọi điều kiện biến đổi, phức tạp. Kỹ năng luôn gắn liền với những hành động cụ thể, như kỹ năng sư phạm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng dạy học…, không có kỹ năng chung chung, trừu tượng, tách khỏi hành động.
 
Có thể hiểu bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên hiện nay là quá trình tích cực, chủ động của chính bản thân mỗi thanh niên và của các cơ quan, chức năng ban ngành với những nội dung, hình thức, biện pháp khác nhau nhằm tạo cho thanh niên có những kiến thức nhất định trong giao tiếp, ứng xử, quan hệ đáp ứng được với những tình huống, sự việc trong cuộc sống hàng ngày.  
 
Trong những năm vừa qua, các cấp, cách ngành đã tích cực,chủ động thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về gia đình cho thanh niên. Qua đó, góp phần không nhỏ trong việc giúp thanh niên có ý thức vươn lên trong học tập, lao động và công tác, có phẩm chất tốt, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, có ý thức công dân, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào các phong trào, đoàn thể xã hội, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên sống có nghĩa tình, luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác, nhiều tấm gương thanh niên vượt qua khó khăn của bản thân, gia đình để vươn lên trở thành những người hữu ích, không ít thanh niên dám đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực và những tệ nạn xã hội. 
 
Tuy nhiên, hiện nay việc bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niện hiện nay vẫn còn một số hạn chế nhất định đòi hỏi các cơ quan, chức năng ban ngành phải chung tay bồi dưỡng, vun đắp như: tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật vẫn còn cao, một bộ phận thanh niên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì bản thân và tương lai của đất nước, tình trạng ly hôn trong thanh niên còn cao… có nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng trên nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là do thanh niên thiếu kỹ năng  sống (đó khả năng hòa nhập, tương tác tạo ra những hành vi lãnh mạnh, tích cực, khả năng thích nghi và hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả năng đối phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày. 
 
Để bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay theo tôi thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:
 
Thứ nhất, các cơ quan, chức năng ban ngành tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh niên về sự cần thiết phải trang bị cho bản thân những kỹ năng sống cần thiết
 
 Đây là việc làm rất quan trọng và phải làm thường xuyên,liên tục làm cho thanh niên nhận rõ được vai trò của việc tìm hiểu những kỹ năng sống có ích như thế nào trong cuộc sống. Có nhân thức được như vậy,  thì bản thân mỗi thanh niên sẽ tích cực tìm hiểu những kiến thức có liên quan để học, để nghiên cứu tìm cho mình có một phương pháp tốt nhất để lĩnh hội những kiến thức đó. Do chưa nhận thức được đầy đủ những kiến thức trong cuộc sống cho nên có rất nhiều thanh niên thiếu kỹ năng sống trong giao tiếp, ứng xử, quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa những người xung quanh với nhau….  Từ đó, mà dẫn đến tình trạng thanh niên có kiến thức nhưng không biết ứng xử như thế nào cho phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện ở những môi trường khác nhau. Để nâng cao nhận thức trong thanh niên thì các cơ quan chức năng, ban ngành mà cụ thể là gia đình, nhà trường và xã hội, đoàn thanh niên phải thông qua những câu chuyện, những bài học ở trên lớp, thông qua những tình huống gặp trong cuộc sống để tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên.  Chỉ có thông qua những con đường như vậy,  mới làm chuyển biến nhận thức trong thanh niên và hình thành nên những thói quen, hành vi ứng xử tốt đẹp trong cuộc sống. 
 
Thứ hai, tăng cường tổ chức những lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên.
 
Hiện nay, việc tổ chức những lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên là rất ít chủ yếu diễn ra ở thành phố , đô thị còn ở những vùng sâu, vùng xa thì rất hạn chế.  Do vậy, tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật, thiếu hiểu biết về kiến thức gia đình, sức khỏe sinh sản diễn ra thường xuyên mà trên những phương tiện thông tin đại chúng chúng ta đã được biết. Do đó, cán bộ đoàn các cấp phải tăng cường việc bồi dưỡng, tập huấn cho thanh niên để họ có những kiến thức nhất định khi bước vào cuộc sống. Đây cùng là vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và gần đây nhất Ngày 24.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030… đã cho thấy tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kỹ năng sống như thế nào. Để cho việc bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên có hiệu quả và mang tính thiết thực cao thì các cơ quan, chức năng ban ngành phải quan tâm đến thanh niên đầu tư về thời gian và kinh phí cho những lớp tập huấn đó và phải làm quyết liệt không được nấn ná, trần trừ tránh tình trạng đánh trống bỏ rùi, đầu voi đuôi chuột. 
 
Thứ ba, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng kỹ năng sống của chính bản thân mỗi thanh niên.
 
Bản thân mỗi thanh niên phải là một chủ thể tích cực, năng động, linh hoạt, nhạy bén trong tiếp nhận và xử lý những thông tin, kiến thức ở bên ngoài hình thành cho mình một kỹ năng sống thật trong sáng, lành mạnh để hòa nhập và bắt nhịp được với cuộc sống sôi động ở bên ngoài. Mỗi thanh niên phải biết lựa chọn, tìm tòi cái hay cái đẹp, cái tiến bộ và loại bỏ những cái xấu, cái không phù hợp với cuộc sống của mình. Việc hình thành kỹ năng sống trong mỗi thanh niên là do bản thân mỗi thanh niên quyết định không phải do gia đình, nhà trường, xã hội đem lại, do vậy mỗi thanh niên chúng ta phải biết cố găng vươn lên trong cuộc sống, vượt qua những cám dỗ của đời sống xã hội, chiến thắng bản thân, lĩnh hội, tiếp thu những giá trị tinh hoa xung quanh để bổ sung những cái mình chưa biết, chưa được học, rút ra những bài học cho bản thân trong mọi hoạt động. 
 
Mặt khác, cần nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác quản lý, giám sát đoàn viên thanh niên trong các hoạt động ngoại khóa, trong sinh hoạt thường ngày nhằm định hướng cho họ những giá trị đúng đắn, từ đó hình thành nên nhận thức tích cực trong hành trình lập thân, lập nghiệp.
 
Mỗi thanh niên chúng ta bước vào ngưỡng cửa cuộc sống với đầy thách thức và cám dỗ nếu bản thân mỗi thanh niên không có kỹ năng sống để xử lý những mối quan hệ đó thì tất yếu sẽ bị vấp ngã, bị vướng vào những vòng lao lý của pháp luật. do đó, bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên luôn là một đề tài nóng, luôn là vấn đề được quan tâm trên mọi diễn đàn hiện nay, việc bồi dưỡng này phải có sự phối hợp nhịp nhàng của toàn thể xã hội, không thể giao cho Đoàn thanh niên được mà cần sự chung tay, góp sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thì mới mong đạt được kết quả như mong muốn. 
 
ThS Nguyễn Ngọc Hà
 

Nguồn tin: Hanoimoi.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 1603

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64300

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2395317

Tiêu điểm