Quảng Nam là một trong 15 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016

Thứ ba - 03/01/2017 08:48
BTV, BCH Trung ương Đoàn vừa trao Bằng khen cho các đơn vị trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười, khóa X.
Quảng Nam là một trong 15 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016

Quảng Nam là một trong 15 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016

Cụ thể có 15 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016; 26 đơn vị và 15 cá nhân nhận Bằng khen xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016; 26 đơn vị nhận Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; 21 cá nhân nhận Bằng khen vì đã có những thành tích vượt bậc trong công trác triển khai và chỉ đạo. Quảng Nam vinh dự là một trong 15 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc. 
 
 
 
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận và thống nhất, chiều ngày 29/12/2016, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười, khóa X đã bế mạc. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các anh, chị là Ủy viên BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa X.

Tại ngày làm việc thứ 2, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười, khóa X tiếp tục với các nội dung: nghe chuyên đề báo cáo “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”; báo cáo tình hình triển khai thực hiện thí điểm nhiệm kỳ Đại hội Đoàn tại một số khu vực đặc thù; báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy viên BCH Trung ương Đoàn vào các văn bản trình tại Hội nghị; khen thưởng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016....Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng hoa, Kỷ niệm Chương và Bằng khen cho các anh, chị thôi không tham gia BCH, BTV Trung ương Đoàn do chuyển công tác.

Hội nghị cũng nghe báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy viên BCH Trung ương Đoàn vào các văn bản trình tại Hội nghị. Theo đó, Hội nghị các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo. Đa số các ý kiến đồng tình, nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 và các ý kiến chủ yếu đánh giá làm rõ hơn những nội dung. Trong đó, một số ý kiến đề nghị báo cáo cần bám sát hơn nữa các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã đề ra trong chương trình công tác năm; tăng tính nhận định, đánh giá; bổ sung đánh giá nhận định về tác dụng của các hoạt động đã tổ chức, thực hiện rõ hơn những đơn vị tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay của cơ sở.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá tác động của bối cảnh tình hình tới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như: Thiên tai, hạn hán bất thường gây hậu quả nghiêm trọng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bổ sung đánh giá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức quốc phòng an ninh cho thanh thiếu niên. Có ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá việc sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tập hợp thanh thiếu niên; phát huy hiệu quả phản biện của Đoàn thông qua mạng xã hội; bổ sung đánh giá về tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái tư tưởng trong thanh niên trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến của các đại biểu đã đóng góp vào phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, trong đó các đại biểu yêu cầu cần đánh giá rõ các hoạt động đồng hành của Đoàn với thanh thiếu niên trong học tập, nghề nghiệp và việc làm. Có các ý kiến cho rằng, cần đánh giá cụ thể và rõ hơn kết quả triển khai chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” tại cơ sở; bổ sung những nhận định số lượng thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp tăng, nhất là trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngoài ra, cũng cần đánh giá tình hình thanh niên khởi nghiệ làm căn cứ xây dựng quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cho các địa phương. Các đại biểu cũng nhận định, Đoàn cần có nội dung tập huấn cho cán bộ Đoàn về khởi nghiệp, triển khai bộ công cụ hướng dẫn khởi nghiệp thống nhất. Trung ương Đoàn cũng sớm hỗ trợ các địa phương sớm thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên và phối hợp với các đơn vị để tạo cơ chế cho các tỉnh, thành đoàn tiếp cận được nguồn vốn vay cho thanh niên, có cơ chế cho Bí thư Chi đoàn cơ sở vay vốn để phát triển kinh tế.

Trong phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, nhiều ý kiến cho rằng cần đánh giá kết quả triển kahi và hiệu quả mô hình làng thanh niên lập nghiệp, cầu giao thông nông thôn, cần có công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc; đánh giá cụ thể hơn kết quả, mô hình mới cách làm hay trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; các hoạt động của Đoàn tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị; các hoạt động chủ động trong hội nhập quốc tế của thanh niên.

Cho ý kiến vào dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2017, các đa số các đại biểu đề nghị cần điều chính cách viết để làm rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm, cũng như chỉ tiêu; một số ý kiến cũng cho rằng, nên thiết kế chỉ tiêu chung “Thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước”, đồng thời xem xét kết quả thực hiện nội dung này trong năm 2016 để đưa ra chỉ tiêu cho phù hợp. Ngoài ra, cần nghiên cứu mở rộng, bổ sung các hình thức khác nhau như CLB, tổ, đội, nhóm sở thích.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Lê Quốc Phong cho biết, trong đánh giá công tác một năm qua, tất cả chúng ta cùng thống nhất quan điểm khi nhìn nhận những thành công năm 2016. Đó là năm tổ chức Đoàn đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo trước những vấn đề của đất nước, những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Tổ chức Đoàn đã tích cực tham gia vào việc ứng phó sự cố ô nhiễm môi trường biển, thiên tai, vấn đề xã hội... đã được thể hiện rõ nét và được nhân dân, xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Điều này khẳng định được hình ảnh, sự ảnh hưởng của tổ chức Đoàn trong việc thu hút tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là các hoạt động hướng về cộng đồng, các hoạt động tình nguyện.

 “Các hoạt động của tổ chức Đoàn trong vai trò chính trị được thể hiện rõ nét như tham gia tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia tích cực, sôi nổi giúp cho nâng cao nhận thức đội ngũ của đoàn viên thanh niên với sự quan tâm đến các sự kiện chính trị của đất nước. Đây cũng là năm mà chúng ta nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng đến hoạt động, tham gia chỉ đạo công tác Đoàn. Hầu như các tỉnh, thành đều có những hoạt động để lãnh đạo tham gia chia sẻ, đặc biệt gặp gỡ, giao lưu với thanh niên. Ngoài ra, trong công tác khởi nghiệp cũng được các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách giúp cho thanh niên phát triển kinh tế địa phương. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho chúng hoàn thành công tác trong năm 2016”.


 Anh Phong cho biết thêm.Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao cờ thi đua dẫn đầu cho 15 đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Tán thành ý kiến đóng góp hạn chế của các đại biểu, anh Lê Quốc Phong cũng chỉ ra rằng, các cấp bộ Đoàn cần phải nhìn nhận, đánh giá tại sao chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Từ đó, đưa ra được những  giải pháp cho chúng ta thực trong năm 2017.

“Trong năm 2017, chúng ta có những thuận lợi và cần được các cấp bộ Đoàn quan tâm, là năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần XII, là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI… Đây là điều kiện, môi trường cho công tác Đoàn vào cuộc, tìm kiếm các cơ hội để thiết kế các phong trào hoạt động của mình. Đặc biệt là năm đòi hỏi chúng ta nỗ lực rất lớn để hoàn thành những công việc của mình. Trên cơ sở đó, anh Lê Quốc Phong yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần tập trung các vấn đề: Thứ nhất, chúng ta đã chọn chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn”, gắn liền với Đại hội Đoàn các cấp, đó là cơ hội để chúng ta đánh giá lạ về kết quả chúng ta đã thực hiện trong một nhiệm kỳ. Quan trọng hơn là các cấp bộ Đoàn cần nhận định rõ vị trí, vai trò, những điểm mạnh và chưa mạnh của từng cấp, đơn vị, để từ đó đưa ra được những biện pháp phù hợp. Nếu chúng ta làm tốt việc này, thì các giải pháp sẽ rất cụ thể thiết thực, chúng ta sẽ nắm rõ được hạn chế của mình để chúng ta chủ động trong quá trình xây dựng về con người, định hướng phát triển, tham mưu với Đảng để tạo cơ chế thuận lợi cho chúng ta. Điều này giúp chúng ta củng cố được chất lượng của tổ chức Đoàn ở các vị trí, công việc khác nhau; thứ 2, là việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp, đây là vấn đề hết sức quan trọng quan trọng. Nếu nhìn sự chuẩn bị các cấp bộ Đoàn trong 6 tháng đầu năm 2016, cùng với một số thông tin chúng ta tiếp cận được trong năm 2017 sẽ thấy được sự luân chuyển cán bộ đoàn rất nhanh. Chính vì vậy, nếu chúng ta không chuẩn bị kịp thời thì sẽ bị khuyết thiếu, đặc biệt là chuẩn bị đầu vào và đầu ra, chuẩn bị yếu tố quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ; thứ ba, các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn... đến các bạn đoàn viên, thanh niên, cán bộ. Cốt lõi nhiệm vụ của tổ chức Đoàn là giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên. Chúng ta làm giáo dục là hướng về thanh niên, làm phong trào cũng định hướng cho thanh niên, như vậy đây là nhiệm vụ đòi hỏi chúng ta phải vào cuộc một cách nghiêm túc nhất; thứ 4, trong phong trào, đây là thời điểm chúng ta cần dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu, những công trình, đề án đã xác lập trong nhiệm kỳ. Trong năm 2017, để làm được điều này cần tăng cường đi cơ sở, bám vào cơ sở, định hướng tháo gỡ khó khăn và quyết liệt chỉ đạo sát sao trong các phong trào. Đặc biệt, trong hoạt động phong trào cần đảm bảo các yếu tố: chất lượng, rộng khắp và sáng tạo. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề đặt ra như câu chuyện khởi nghiệp, học ngoại ngữ, hỗ trợ thanh niên thoát nghèo, kỹ năng xã hội, việc làm… cũng cần các cấp bộ Đoàn quan tâm; thứ 5, trong công tác chỉ đạo, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức, chỉ đạo và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cũng sẽ đổi mới công tác chỉ đạo, có trách nhiệm làm việc với từng đơn vị, tỉnh, thành đoàn trong nhiệm vụ công tác năm. Ngoài ra, cũng cần tăng cường hướng dẫn nhiều hơn như: tăng cường văn bản hướng dẫn, điều chỉnh trong việc đánh giá bộ tiêu chí; trong quá trình thực hiện cố gắng tăng cường ứng dụng CNTT; cố gắng giảm thiểu các hoạt động mà ở dưới cơ sở vất vả triển khai thực hiện; vai trò chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, tránh thụ động trong các vấn đề; cần cố gắng quan tâm tới các đối tượng thanh niên, giành nhiều nguồn lực, điều kiện cho đơn vị, đia phương thanh niên, đoàn viên của mình. Đặc biệt Ban Bí thư chỉ đạo trong dịp tết thực hiện không chúc tết lãnh đạo, chỉ có việc lãnh đạo các cấp bộ Đoàn Trung ương, địa phương đi thăm đoàn viên cơ sở…

Tại Hội nghị, Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong đã cho biết, Trung ương Đoàn sẽ phát động đợt thi đua để chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tùy điều kiện của từng địa phương để xác lập các công việc mình bằng các công việc, nhiệm vụ cụ thể.


Tặng hoa chúc mừng các anh, chị được bầu vào BTV, BCH Trung ương Đoàn khóa X.

Hội nghị BCH Trung ương Đoàn đã thống nhất để 15 anh, chị thôi không tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và bầu bổ sung 19 anh, chị vào BCH Trung ương Đoàn khóa X. Trong đó, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Đỗ Văn Bình; chị Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; anh Giàng Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai và chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang được Hội nghị tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

 
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực  Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016.

 
Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 2217

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36104

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2464862

Tiêu điểm