Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Tuổi trẻ sáng tạo vì sự phát triển doanh nghiệp
Đợt 4: Từ ngày 10/4/2018 đến 20/4/2018.
 • Câu hỏi 1: Điều lệ Đoàn khóa XI gồm bao nhiêu chương, điều?
  A. 12 chương, 41 điều
  B. 12 chương, 42 điều
  C. 13 chương, 42 điều
 • Câu hỏi 2: Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong nhiệm kỳ 2017-2022 là gì?
  A. Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt; Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.
  B .Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt;
  C. Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt; Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học.
 • Câu hỏi 3: Giai đoạn 2012 – 2017, năm nào là Năm Thanh niên tình nguyện?
  A. 2013.
  B. 2014.
  C. 2015.
 • Câu hỏi 4: Các hoạt động xây nhà bán trú dân nuôi, các điểm trường, trường học cho học sinh vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập, trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường... là nội dung của chương trình gì?
  A. Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ.
  B. Tiếp sức đến trường.
  C. Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.
 • Câu hỏi 5: Điều lệ Đoàn khóa XI thay đổi quy định nhiệm kỳ đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là bao nhiêu? (Điều lệ Đoàn khóa X quy định nhiệm kỳ là 1 năm 1 lần).
  A. 5 năm 1 lần
  B. 5 năm 2 lần
  C. 2 năm 1 lần
 • Câu hỏi 6: Các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm nào?
  B. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/2019).
  C. 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
  C. Cả 2 phương án trên.
 • Câu hỏi 7: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cơ sở Đoàn cần tập trung triển khai những phong trào hành động cách mạng nào?
  A. Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.
  B. Thanh niên tình nguyện, Thanh niên sáng tạo, Thanh niên xung kích
  C. Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ xung kích, Tuổi trẻ sáng tạo
 • Câu hỏi 8: So với Điều lệ Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn khóa XI quy định về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú có điểm gì mới?
  A. “Được ... tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”.
  B. “Được ... tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”.
  C. “Phải ... tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”.
 • Câu hỏi 9: Quy định mới nhất đối với nhiệm kỳ đại hội Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần? (Điều lệ Đoàn khóa X quy định nhiệm kỳ là 5 năm 2 lần).
  A. 5 năm 1 lần
  B. 5 năm 2 lần
  C. 2 năm 1 lần